Máy bơm nước đẩy xa là loại máy bơm nước chuyên dùng trong nông nghiệp, cung cấp nước cho đồng ruộng, chăn nuôi gia súc, hoa màu, vườn cây công nghiệp, nông nghiệp....
Đẩy xa tốt và lưu lượng nước nhiều. 
Có thể hoạt động thường xuyên và liên tục.